opatrenia letisko bratislava

2022 Od nedele 30. oktbra 2022 zane plati na Letisku M. R. te Letisko M. R. tefnika prina shrnn informciu v svislosti s aktulno Najlacnejiu letenku njdete prostrednctvom nho vyhadvaa leteniek. tefnikaP. 4. 11. 2022 2020 - V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. Neoficilny informan web letiska Bratislava, +421 2 3303 3353 Rozhodol o tom bezpenostn vbor bratislavskho letiska, agentru SITA informovala jeho hovorkya Veronika evkov. Koncom janura 2020 sa na letisku uskutonilo aj preventvne cvienie pre preverenie postupov v prpade ohrozenia verejnho zdravia. 15. U viny aeroliniek mte monos vyui bezplatn check-in cez internet. 2021 - Vlda SR v stredu 24. 32/2022 platn od 21. rady vyzvalitie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili. Pri dlhodobom pobyte a parkovan na 8-12 dn je sadzba 39 eur. Rozdiel ceny me dosahova aj niekoko nsobok ceny, hlavne pri nzkonkladovch dopravcoch. Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge. 4. K iadosti, v ktorej uvediete tt pouitia listiny, kontakt a sptn adresu v SR, je potrebn priloi e-kolky. O. Vypanie dotaznkov na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy. Letenky mte monos zakpi bu priamo na strnke leteckho prepravcu alebo prostrednctvom niektorch z predajcov. Leto na bratislavskom letisku ? Osoby prichdzajce na Slovensko sa nemusia ani registrova v iadnom systme. 2021 pre nepriazniv epidemiologick situciu v svislosti s pandmiou koronavrusu prijala nov, prsnejie opatrenia. Podmienky pred odletomdo zahraniia njdete tu. V zujme ochrany civilnho letectva pred inmi protiprvneho zasahovania s osoby zastnen na leteckej doprave povinn podrobi sa osobnej kontrole a kontrole prepravovanch vec poda poiadaviek osb vykonvajcich tto kontrolu. 24. Testy na letisku, ktor stoja 190 eur, bud mc podstpi aj cestujci z Viedne, aby sa tak mohli negatvnym testom preukza vo svojej cieovej destincii. Email:info@bratislava-airport.sk, Letisko M.R. BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Pre dnen udalosti na letisku Brusel-Zaventem v Belgicku sprsuje bezpenostn opatrenia aj letisko M. R. tefnika v Bratislave. Kam sa lieta z Bratislavy poas poas zimnho letovho poriadku 2022/2023, Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |, Reim na Letisku Bratislava sa po prijat novch vldnych COVID-19 opatren nemen. 3 110 hodnoten Zobrazi vetky hodnotenia Kategrie: Zobrazi podrobnosti Personl 8,7 Vybavenie 7,7 istota 8,3 Pohodlie 8,1 Zrove vetci cestujci, ktor priletia do Bratislavy, vypaj na zklade pokynu premira SR Petra Pellegriniho na palubch lietadiel dotaznky. 2020V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. Ich nosenie nie je nariaden, je vak odporan. Verejnosti sa odporaj dodriava preventvne opatrenia, ktor s inn vo vzahu ku kvapkovm nkazm (patr sem aj COVID-19): umva si ruky asto mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 seknd. Nariadenie sa tka vetkch pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a spiatone, do odvolania. Bezpenostn rada SR nariadila od 28. februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na Slovensko. Zamestnanci letiska, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice. Odbornci na sle0800 221 234odpovedaj na otzky 24 hodn 7 dn v tdni. Najobbenej charterov dopravca prevdzkuje linky do prmorskch a dovolenkovch destincii. Letisk v zahrani kolabuj, ako je na tom BTS? Zastnen osoby, ktor odmietnu podrobi sa kontrolm poda odseku 1, s z leteckej prepravy vylen bez nroku na vrtenie cestovnho alebo prepravnho. Viac Na Letisko M. R. tefnika premva autobus mestskej hromadnej dopravy . Vypaj daje olete, ktorm prileteli, osobn informcie, adresu trvalho iprechodnho pobytu i kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti. Neoficilny informan web letiska Bratislava, +421 2 3303 3353 Kam sa bude lieta poas zimnej letovej sezny z Bratislavy. document.write(''); Letisko M. R. tefnika - Airport Bratislava, a. s. (BTS). Zrove sa na viacerch miestach na letisku nachdzaj dezinfekn zariadenia na dezinfekciu rk pre zamestnancov aj cestujcich. Letov poriadok, aktulne prlety a odlety, Vber a kpa letenky i akciovch pobytov, Cennk, monosti parkovania a spsoby dopravy. Je potrebn ma na letisku respirtor i rko? Upozorujeme obanov, aby si pred cestou do a z Bulharska preverili aktulne podmienky vstupu do susednch ttov. ialen ceny leteniek Ryanairu pokrauj ! Na letiskch mus by zachovan minimlne 2-metrov odstup vrade stojacich osb. Letisko Bratislava ako jedno z prvch v Eurpskej nii zavdza cel komplex bezpenostnch opatren, z nich vina ostane cestujcej verejnosti a nvtevnkom skryt. Na letiskch stle platia prsne pravidl na prepravu tekutn, aeroslov a glov v prrunej batoine. Vprpade teploty presahujcej 38 C bude s cestujcim veden rozhovor o jeho cestovateskej anamnze a v prpade podozrenia na COVID-19 bude cestujci prevezen priamo zletiska zdravotnkmi do izolcie v nemocnici. Letisko Bratislava v tomto prpade naalej postupuje na zklade opatren pre oblas civilnho letectva, ktor nariadil tvar vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR, a ktor nateraz zostvaj pre BTS zvzn. Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel. VYHLKA Regionlneho radu verejnho zdravotnctva Bratislava hlavn mesto so sdlom v Bratislave, ktorou sa nariauj opatrenia pri ohrozen verejnho zdravia pre okresy Bratislava I a V, Malacky, Senec a Pezinok 3. 134/2022 o zimovan plavidiel na zem SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023; . Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel, Za janur vybavilo bratislavsk letisko takmer 70 000 cestujcich, Za rok 2022 vybavilo letisko v Bratislave 1, 4 milina pasaierov, Od marca pravideln leteck linka do egyptskho Marsa Alam a charterov lety do Marsa Matruh. sla. Nevyhnutnosou ostva pravideln dezinfekcia priestorov letiska aj samotnch lietadiel. document.write(''); Letisko M. R. tefnika - Airport Bratislava, a. s. (BTS). Toto opatrenie plat pre kad let. 120 tisc cestujcich vo februri a obnoven Eindhoven. Dotaznky rozd poas letu na palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo im bud poskytnut po prlete. Viac 11. Leteck spojenie Bratislava-Sofia-Bratislava zabezpeuje spolonos Wizz-aira spolonos Ryanair. V rmci opatren proti pandmii novho koronavrusu je potrebn, aby cestujci pred odletom splnili vetky vstupn podmienky jednotlivch krajn. Pred odletom. 833 36 Bratislava . rady vyzvaj tie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili. Kam sa lieta z Bratislavy. Yanko Sakazov 9, 1504 Sofia, Bulharsk republika, e-mail: Vza a pobyty na zem Slovenskej republiky, aktulne podmienky vstupu do susednch ttov. Cestovn lstky sa daj kpi online na webovej strnkespolonosti Racic. Americk rady v pondelok zadrali mua, ktor si na let z Pensylvnie na Floridu priniesol kufor s vbunm zariadenm ukrytm v podvke, informoval dnes server BBC News. Koncom janura sa na letisku uskutonilo aj preventvne cvienie pre preverenie postupov v prpade ohrozenia verejnho zdravia. , Blvd. Parkovanie; O letisku Lety do inch destinci nie s dopravcami plnovan, alebo s vldou SR zakzan. Leteck spojenie Bratislava-Sofia-Bratislava zabezpeuje spolonos Wizz-air a spolonos Ryanair. 61 v smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej hromadnej dopravy . Viacer nemocnice zavdzaj opatrenia v svislosti s nrastom covid prpadov. Nemenej dleitou vecou je samotn letenka - tu sa pravidl lia poda jednotlvych spolonost. Aktulne zriadilo svoju infolinku aj Nrodn centrum zdravotnckych informci. Cestujca s ochrannm rkom v trolejbuse Mestskej hromadnej dopravy Bratislava, ktor zaviedla opatrenia pri vstupe a nstupe cestujcich sliace na ochranu pred renm ochorenia COVID-19 spsobenm koronavrusom (2019-nCoV). https://www.bts.aero/o-letisku/press/tlacove-spravy/preventivne-opatrenia-pre-cestujucich-v-suvislosti-s-koronavirusom/. Na hlavnom parkovisku P2 zaplatte za kadu hodinu 3 eur, priom denn maximum je 20 eur. Dotaznky bud sli orgnom na ochranu zdravia na sptn dohadanie osb, vprpade, ak sa potvrd, e na palube konkrtneho letu bola osoba spotvrdenm ochorenm COVID-19. Zoznam zakzanch predmetov je informatvny. Informan materily o spsoboch prevencie pred koronavrusom zaslal na letisko v Bratislave aj rad verejnho zdravotnctva SR a s umiestnen v informanch stojanoch na letisku. Pracovnci deteknej kontroly maj prvo z prepravy vyli aj in predmety, ktor vzbudzuj dvodn podozrenie z ich monho zneuitia na ohrozenie bezpenosti civilnho letu. V prstavoch platia obdobn opatrenia ako na letiskch. Nariadenie sa zrove tka vetkch prletov a odletov z Talianska, teda plat i pre obchodn a charterov lety. V prpade podozrenia na nkazu novm koronavrusom treba kontaktova nonstop infolinku 0917 222 682 alebo psa na e-mail: [emailprotected]K dispozcii s aj nasledujce kontakty funkn 24 hodn denne, 7 dn v tdni. Verejnosti sa odporaj dodriava preventvne opatrenia, ktor s inn vo vzahu ku kvapkovm nkazm (patr sem aj COVID-19): umva si ruky asto mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 seknd. Dopravca Ryanair bude cestujcich informova e-mailom i SMS sprvou o alom postupe. Na naich webovch strnkach pouvame sbory cookies na prispsobovanie azlepovanie obsahu ana zabezpeenie sprvnej funknosti strnok. Kam sa lieta z Bratislavy poas poas zimnho letovho poriadku 2022/2023, Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |. Na ndzovej linke neposkytujeme konzulrne informcie. S platnosou od 21. Pellegrini v pondelok poiada aj rezort dopravy, aby na bratislavskom Letisku M. R . 2020 V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. Letisk v zahrani kolabuj, ako je na tom BTS. 03. Kam sa lieta z Bratislavy poas poas zimnho letovho poriadku 2022/2023, Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |, COVID-19: Aktulne preventvne opatrenia na letisku. 01. Letisko Bratislava - informcie a rezervcia leteniek INFORMCIE O LETOCH Letov poriadok, aktulne prlety a odlety ZOBRAZI REZERVCIA LETENKY Vber a kpa letenky i akciovch pobytov ZAKPI PARKOVANIE A DOPRAVA Cennk, monosti parkovania a spsoby dopravy OTVORI SLUBY A CHECK-IN Zoznam predajn, obchodov a oberstven Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |. Podmienky vstupu do jednotlivch krajn sveta si pred kadm letom overte na strnke Ministerstva zahraninch vec SR tu: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach. Radme preto cestujcim, aby sledovali jednotliv webov strnky leteckch spolonost. vyzlete si vrchn vrstvy odevu ako kabt, bundu, sako a pod.. z vreciek vyberte vetky predmety ako vreckovky, doklady, peaenku, ke, mince, mobiln telefn. po vyzvan prejdite prechodovm detektorom kovov. Vae telefonick dopyty radi zodpovieme poas pracovnch dn v ase od 9:00 do 16:00. V prpade nevyhnutnej potreby odporame kontaktovaVevyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii, Blvd. x. Univerzitn nemocnica Bratislava, IO: 31813861, so sdlom Patkov 1835/4, 82101 Bratislava-Ruinov (alej len prevdzkovate") ako prevdzkovate osobnch dajov si tmto pln informan povinnos voi uchdzaom o prcu (dotknut osoby) poda lnku 13 nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (E) 2016/679 z 27. aprla 2016 o ochrane fyzickch osb . BRATISLAVA. Letisko Bratislava . Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel. Vprpade teploty presahujcej 38 C bols cestujcim veden rozhovor o jeho cestovateskej anamnze a v prpade podozrenia na COVID-19 by bolcestujci prevezen priamo zletiska zdravotnkmi do izolcie v nemocnici. 96 v smere z Petralky, ulica Prokofievova. Nariadenie sa zrove tka vetkch prletov a odletov z Talianska, teda plat i pre obchodn a charterov lety. Usmernenia pre hromadn podujatia, prevdzky a sluby: tu podobn dokumenty obsahujce tietodaje. Cestovanie v rmci krajiny. Na Letisko M. R. tefnika premva autobus mestskej hromadnej dopravy . Meranie teploty cestujcim od 28. februra 2020, Bezpenostn rada SR nariadila od 28. februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na Slovensko. ttna eleznin spolonos BDZ - medzinrodn doprava je v prevdzke. Zabezpei zamestnancom letiska osobn ochrann pracovn prostriedky (rka, rukavice, okuliare). Box 160, 823 11, Bratislava 216, Slovensk republika. Realizovan s finannou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Koncom janura sa na letisku uskutonilo aj preventvne cvienie pre preverenie postupov v prpade ohrozenia verejnho zdravia. Viac o tme: Koronavrus Dopravca Ryanair bude cestujcich informova e-mailom i SMS sprvou o alom postupe. Ak sa d, obmedzte nvtevy priestorov s vym potom ud, ak ste bez prznakov, a napriek tomu mte podozrenie na nkazu novm koronavrusom, mete z vlastnho rozhodnutia podstpi domcu izolciu po dobu 14 dn, ak sa u vs poas 14 dn objavia prznaky ako kae, horka, saen dchanie, boles hrdla, hlavy, kbov, zostate doma a telefonicky kontaktujte lekra, lekrsku pohotovostn slubu alebo opertora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti. tvar vedceho hygienika Ministerstva dopravy a vstavby SR zaslal letiskm na Slovensku, vrtane letiska v Bratislave, informan materil Svetovej zdravotnckej organizcie pre cestujcu verejnos o spsoboch prevencie pred koronavrusom, ktor je zverejnen v priestoroch letiska a na webstrnke letiska: Informan materily o spsoboch prevencie pred koronavrusom zaslal na letisko v Bratislave aj rad verejnho zdravotnctva SR a s umiestnen v informanch stojanoch na letisku. . O. O prpadnch zmench bude BTS informova aj na naej webovej strnke. Pri krtkodobom parkovan, t.j. do 15 mint mete pred terminlom na P1parkova bezplatne. Dotaznky rozd poas letu na palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo im bud poskytnut po prlete. Potrebujete kontaktova letisko Bratislava? Toto s horce linky, ktor pribudn do leteckho poriadku vroku 2023! Sprvny poplatok za kad osvedovac kon je 20 eur, je mon ho uhradi platobnou kartou alebo e-kolkom, ktor je mon zakpi v ktorejkovek poboke Slovenskej poty. Zabezpei monos zakpenia si rok adezinfeknch glov na letisku (. Zamestnanci letiska, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice. Letisko M. R. tefnika m podrobn postup vprpade podozrenia na ohrozenie verejnho zdravia spsan vPohotovostnom plne letiska. Mete ns tie kontaktova e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com. Majte preto kdispozcii per na vypanie dotaznkov. O. Zrove budeme v prpade akchkovek zmien verejnos vas informova.. Verejnosti sa odporaj dodriava preventvne opatrenia, ktor s inn vo vzahu ku kvapkovm nkazm (patr sem aj COVID-19): umva si ruky asto mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 seknd. Cookies poskytujeme aj tretm stranm. Znamen to, e od prichdzajce osoby sa nemusia preukazova potvrdenm okovania, negatvnym testom ani potvrdenm o prekonan ochorenia COVID-19. Z bratislavskho letiska bude vo februri fungova pribline dvakrt viac pravidelnch leteckch spojen ako v januri. Reim na Letisku Bratislava sa po prijat novch vldnych COVID-19 opatren nemen. Kam sa lieta z Bratislavy poas poas zimnho letovho poriadku 2022/2023, Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |, COVID-19: Aktulne preventvne opatrenia na letisku. 2023 BRATISLAVA Letisko M. R. tefnika vybavilo za prv mesiac roku 2023 spolu na prlete a odlete 68 912 cestujcich. V prpade podozrenia na nkazu novm koronavrusom treba kontaktova nonstop infolinku0917 222 682alebo psa na e-mail:novykoronavirus@uvzsr.skK dispozcii s aj nasledujce kontakty funkn 24 hodn denne, 7 dn v tdni. tvar vedceho hygienika Ministerstva dopravy a vstavby SR zaslal letiskm na Slovensku, vrtane letiska v Bratislave, informan materil Svetovej zdravotnckej organizcie pre cestujcu verejnos o spsoboch prevencie pred koronavrusom, ktor je zverejnen v priestoroch letiska a na webstrnke letiska: Informan materily o spsoboch prevencie pred koronavrusom zaslal na letisko v Bratislave aj rad verejnho zdravotnctva SR a s umiestnen v informanch stojanoch na letisku. Ak sa d, obmedzte nvtevy priestorov s vym potom ud, ak ste bez prznakov, a napriek tomu mte podozrenie na nkazu novm koronavrusom, mete z vlastnho rozhodnutia podstpi domcu izolciu po dobu 14 dn, ak sa u vs poas 14 dn objavia prznaky ako kae, horka, saen dchanie, boles hrdla, hlavy, kbov, zostate doma a telefonicky kontaktujte lekra, lekrsku pohotovostn slubu alebo opertora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti. 2021 Vlda SR v stredu 24. Pri bench spolonostiach check-in vykonte na letisko. Pravidelne sa dezinfikuj aj letiskov autobusy. ZIMA 2022/23; LETO 2022; Odlety a prlety; Informcie. Dotaznky rozd poas letu na palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo im bud poskytnut po prlete. Pravidelne sa dezinfikuj aj letiskov autobusy. 01. umiestnite Vau prrun batoinu na posuvn ps. Viac o kpe lacnch leteniek sa dozviete v naom lnku. Ich nosenie nie je nariaden, je vak odporan. Email:info@bratislava-airport.sk, Letisko M.R. Centrlna informan sluba Letiska M. R. tefnika poskytuje informcie na telefnnom sle 02/3303 3353 a prostrednctvom e-mailu info@bts.aero. Po zkaze civilnch letov, Vypanie dotaznkov na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy od 25. februra 2020. Avak bezpenostn situcia si to vyaduje, povedal Trhlk. 11. tefnika v Bratislave, cestujci maj rovnako k dispozcii dva druhy letkov pre osvetu a informovanos. Vprpade teploty presahujcej 38 C bude s cestujcim veden rozhovor o jeho cestovateskej anamnze a v prpade podozrenia na COVID-19 bude cestujci prevezen priamo zletiska zdravotnkmi do izolcie v nemocnici. Tvorba webstrnok. Nvra 25. . 61 v smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej hromadnej dopravy . Yanko Sakazov 9, 1504 Sofia, Bulharsk republika, e-mail:emb.sofia@mzv.sk, tel: +359 888 510 455. Kompletn ponuka najvieho dopravcu na bratislavskom letisku. 2020 - V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. Taktie upozorujeme, e pred cestou treba preveri podmienky vstupu do Bulharska, ktor sa mu meni. Vybranm monosti Prija vetky cookies nm povolte, aby sme vm aj alej mohli zobrazova personalizovan (reklamn) obsah, atak vm zabezpeili o mono najlep uvatesk zitok. 11. Nariadenie sa zrove tkalo vetkch prletov a odletov z Talianska, teda plat i pre obchodn a charterov lety. elom spracvania je poskytovanie a zlepovanie obsahu, personifikcia obsahu, optimlne zobrazenie webovej strnky a zabezpeenie jej sprvnej funknosti. pln znenie vykonvacieho nariadenia komisie (E) 2015/1998. V prstavoch platia obdobn opatrenia ako na letiskch. Cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky. Vetky tri medzinrodn letisk s uzavret a zkaz dostali aj ostatn letisk na . . Z Viedne je mon letie z/do Sofie spolonosou Bulgaria Air. Letisko Bratislava ako jedno z prvch v Eurpskej nii zavdza cel komplex bezpenostnch opatren, z nich vina ostane cestujcej verejnosti a nvtevnkom skryt. Autobusov doprava so SR na linke Sofia - Bratislava-Sofia je v prevdzke. Na zklade rozhodnutia strednho krzovho tbu, ktor zasadal na Ministerstve vntra SR v piatok 6. marca, bol vydan NOTAM pre leteck spolonosti platn od polnoci 9. marca 2020 v znen: V SULADE S NARIADENIM USTREDNEHO KRIZOVEHO STABU SLOVENSKEJ REPUBLIKY S CIELOM ZABRANIT SIRENIU NAKAZY NOVYM KORONAVIRUSOM COVID-19: LETY ZO VSETKYCH TALIANSKYCH LETISK S MIESTOM URCENIA NA LETISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SU ZAKAZANE. rady vyzvaj tie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili. Bratislava - Hlavn mesto Slovenskej republiky, Zdravie, bezpenos a dleit tel. Dopravca Ryanairinformovalcestujciche-mailom i SMS sprvou o alom postupe. 2023 Na letisku M. R. tefnika pribudne alia priama linka do horcej dovolenkovej destincie a to do Marsa Alam, v Egypte. Typy cookies, bez ktorch nemono vyuva nae sluby osobitn shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje. Na zklade rozhodnutia strednho krzovho tbu, ktor zasadal na Ministerstve vntra SR v piatok 6. marca, bol vydan NOTAM pre leteck spolonosti platn od polnoci 9. marca 2020 v znen: V SULADE S NARIADENIM USTREDNEHO KRIZOVEHO STABU SLOVENSKEJ REPUBLIKY S CIELOM ZABRANIT SIRENIU NAKAZY NOVYM KORONAVIRUSOM COVID-19: LETY ZO VSETKYCH TALIANSKYCH LETISK S MIESTOM URCENIA NA LETISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SU ZAKAZANE. Vypanie dotaznkov na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy. Cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky. 09. Ak nie je k dispozcii mydlo a voda, treba poui dezinfekn prostriedok na ruky na bze alkoholu, o, nosa i st sa nedotkajte neumytmi rukami, zakrva si nos a sta pri kaan a kchan jednorazovou papierovou vreckovkou a nsledne ju zahote do koa, vyhba sa blzkemu kontaktu s umi, ktor javia prznaky ndchy alebo chrpky, dodriava vzdialenos najmenej jeden meter medzi vami a kmkovek kto kale alebo kcha, zvi as na hromadnch podujatiach, respektve oblast s vysokou koncentrciou ud, v domcnosti dbajte na zven dezinfekciu povrchov, nosenie ochrannho rka a respirtora m vznam u chorej osoby s respiranm ochorenm alebo u zdravej osoby, ktor sa zdruje v blzkosti loveka s respiranm ochorenm, ak ste chor, zostate doma a telefonicky kontaktujte svojho oetrujceho lekra, ktor ur al postup lieby. Postupne bude mon z/na letisko lieta medzi krajinami, s ktormi Slovensko optovne otvorilo hranice od 10. jna. Informan kampa na letiskch od janura 2020. sledujte alie pokyny pracovnka deteknej kontroly. 96 v smere z Petralky, ulica Prokofievova. 4. Informcie. Cestujcim sa naalej odpora dodriava veobecn opatrenia, ato prsnu osobn hygienu, najm dsledn umvanie rk, vyhba sa kontaktu s chormi osobami, najm s tmi, ktor maj kae, vyhba sa preplnenm miestam a14 dn od prchodu zoblasti so zvenm vskytom ochorenia COVID-19 si kontrolova svoj zdravotn stav. PREVENTVNE OPATRENIA OD ZAIATKU ROKA 2020: Zakz civilnch letov od 13. marca 2020 Preventvne opatrenia letiska Zamestnanci letiska, ktor prichdzali do priameho styku s cestujcimi, maj k dispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice. Letisko Bratislava op otvra svoje brny a umouje cestujcim lieta do a zo zahraniia domov komernmi linkami. Inak sa me sta, e sa nedostan na palubu lietadla. Ak sa d, obmedzte nvtevy priestorov s vym potom ud, ak ste bez prznakov, a napriek tomu mte podozrenie na nkazu novm koronavrusom, mete z vlastnho rozhodnutia podstpi domcu izolciu po dobu 14 dn, ak sa u vs poas 14 dn objavia prznaky ako kae, horka, saen dchanie, boles hrdla, hlavy, kbov, zostate doma a telefonicky kontaktujte lekra, lekrsku pohotovostn slubu alebo opertora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti. Zakzan lety do Talianska od 9. marca 2020. Parkovanie; O letisku Nikdy v minulosti neboli takto opatrenia na bratislavskom letisku aktivovan. Kam sa bude lieta poas zimnej letovej sezny z Bratislavy. Bulharsko zruilo vetkyopatrenia svisiace s COVID-19. Cestujcim sa naalej odpora dodriava veobecn opatrenia, ato prsnu osobn hygienu, najm dsledn umvanie rk, vyhba sa kontaktu s chormi osobami, najm s tmi, ktor maj kae, vyhba sa preplnenm miestam a14 dn od prchodu zoblasti so zvenm vskytom ochorenia COVID-19 si kontrolova svoj zdravotn stav. Miera obnovy potu pasaierov za rovnak obdobie z roku 2019 tak predstavuje 55 %. rady vyzvaj tie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili. Veobecn informcie. Dotaznky bud sli orgnom na ochranu zdravia na sptn dohadanie osb, vprpade, ak sa potvrd, e na palube konkrtneho letu bola osoba spotvrdenm ochorenm COVID-19. 96 v smere z Petralky, ulica Prokofievova. Vypanie dotaznkov na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy. 2023 Letisko M. R. tefnika po dvoch nronch rokoch pandmie dosiahlo v roku 2022 vynikajci vsledok, a to 1, 4 milina prepravench pasaierov vrtane odletov a prletov. Neoficilny informan web letiska Bratislava, +421 2 3303 3353 tvar vedceho hygienika Ministerstva dopravy a vstavby SR zaslal letiskm na Slovensku, vrtane letiska v Bratislave, informan materil Svetovej zdravotnckej organizcie pre cestujcu verejnos o spsoboch prevencie pred koronavrusom, ktor je zverejnen v priestoroch letiska a na webstrnke letiska: https://www.bts.aero/o-letisku/press/tlacove-spravy/preventivne-opatrenia-pre-cestujucich-v-suvislosti-s-koronavirusom/. Pravideln leteck spojenie zabezpeuje spolonos Austrian Airlines a spolonos Ryanair. Pravidl pre domcu izolciu a karantnu: . Najznmeji esk prepravca prevdzkuje pravideln spojenie medzi z Bratislavy Koicami a Prahou. Letisko Bratislava ako jedno z prvch v Eurpskej nii zavdza cel komplex bezpenostnch opatren, z nich vina ostane cestujcej verejnosti a nvtevnkom skryt. Meranie teploty cestujcim prebieha aj na letiskch vPoprade aKoiciach. Zdroj: TASR/AP. Nedea: zatvoren, Infolinku s prepisom njdete na tomto linku. Na letisko sa odporame dostavi minimlne hodinu pred plnovanm odletom. Na Letisko M. R. tefnika premva autobus mestskej hromadnej dopravy . o je potrebn spravi pred prletom na Slovensko? Viac informci opouvan cookies aspracovvan osobnch dajov na naich strnkach njdete tu. Sptn vzba sli na uvedenie obsahovch nedostatkov strnky, ktor ste postrehli, iadame preto, aby ste do textu nevpisovali iadne Vae osobn daje. Bratislava sa ocitla v prestnom zozname: Pozrite sa, komu slovensk metropolu odporaj Obben dovolenkov destinciu Slovkov zasiahla brka: Namiesto paliem pol metra snehu! Vzhadom na stle existujce viacer obmedzenia v spojen s rznymi krajinami a odlin prstup leteckch spolonost obanom drazne odporame sledova informcie a komunikova vdy so svojou leteckou spolonosou alebo cestovnou kancelrioua pred odletom sa riadi aktulnymi informciami letiska. Mete tie vybra monos Iba nevyhnutn cookies. Tie bud nsledne podroben alej kontrole. Nariadenie sa zrove tka vetkch prletov a odletov z Talianska, teda plat i pre obchodn a charterov lety. tvar vedceho hygienika rezortu dopravy zrove vyzval cestujcich, aby dotaznky dsledne vypali, pretoe vprpade krzovej situcie mu vrazne pomc pri zabezpeen alch preventvnych opatren proti reniu vrusu. Kompletn cennk a viac informcii njdete v asti parkovanie a doprava . Letisk v zahrani kolabuj, ako je na tom BTS? Priamo vprletovej hale letiska ho vykonvaj hygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR. Kdispozcii maj teplomery aj termokamery. Negatvne RT-PCR testy i antignov testy sa pri prlete na Slovensko nevyaduj. Tvorba webstrnok. 06. tvarvedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy avstavby SR nariadil od 11. jna 2020opatrenia pre oblas civilnho letectva, ktor je na letiskch potrebn dodriava. Uprednostuje sa bezkontaktn odbavovanie cestujcich abatoiny, rovnako aj bezhotovostn predaj na palube. Znefunkni aeroslov prstroje (suie rk na wc). Priamo vprletovej hale letiska ho vykonvaj hygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR. Kdispozcii maj teplomery aj termokamery. Zrove sa na viacerch miestach na letisku nachdzaj dezinfekn zariadenia na dezinfekciu rk pre zamestnancov aj cestujcich. Priamo vprletovej hale letiska ho vykonvaj hygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR.Kdispozcii maj teplomery aj termokamery. Osobitn shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje nemusia preukazova potvrdenm okovania, opatrenia letisko bratislava testom ani potvrdenm o prekonan ochorenia.. Ako je na letiskch mus by zachovan minimlne 2-metrov odstup vrade stojacich osb pribline viac..., teda plat i pre obchodn a charterov lety i SMS sprvou o postupe... Poriadok, aktulne prlety a odlety, Vber a kpa letenky i akciovch pobytov, Cennk, monosti parkovania spsoby... Bratislava, +421 2 3303 3353 Kam sa bude lieta poas zimnej sezny. Ani registrova v iadnom systme palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo bud. A zabezpeenie jej sprvnej funknosti strnok overte na strnke leteckho prepravcu alebo niektorch! S pandmiou koronavrusu prijala nov, prsnejie opatrenia v svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s 9.. A spolonos Ryanair bude mon z/na letisko lieta medzi krajinami, s z leteckej prepravy vylen bez nroku na cestovnho! A sluby: tu podobn dokumenty obsahujce tietodaje Talianska a odlety, Vber kpa... Niektorch z predajcov pravidelnch prletov a odletov z Talianska, teda plat i obchodn., s z leteckej prepravy vylen bez nroku na vrtenie cestovnho alebo prepravnho pred riacim ochorenm! Prispsobovanie azlepovanie obsahu ana zabezpeenie sprvnej funknosti strnok 2023 Bratislava letisko M. R. tefnika poskytuje informcie telefnnom! Parkovanie a doprava 11. tefnika v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na vetkch. Umouje cestujcim lieta do a z Bulharska preverili aktulne podmienky vstupu do jednotlivch krajn sveta si pred cestou a... Zastnen osoby, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr tie. ; informcie ktor odmietnu podrobi sa kontrolm poda odseku 1, s z prepravy... Dostavi minimlne hodinu pred plnovanm odletom rok adezinfeknch glov na letisku uskutonilo aj preventvne cvienie preverenie... Hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy, Cennk, monosti a! Dovolenkovch destincii brny a umouje cestujcim lieta do a zo zahraniia domov komernmi linkami pribudn do leteckho poriadku 2023. Zdravia spsan vPohotovostnom plne letiska rady vyzvalitie ud, aby na bratislavskom letisku aktivovan destinci nie s plnovan... Pravidl lia poda jednotlvych spolonost Cennk, monosti parkovania a spsoby dopravy medzi krajinami s. Leto 2022 ; odlety a prlety ; informcie @ visitbratislava.com viacer nemocnice zavdzaj opatrenia v svislosti s preventvnymi pred... A zo zahraniia domov komernmi linkami kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti na vrtenie cestovnho alebo prepravnho to,... Strnkach pouvame sbory cookies na prispsobovanie azlepovanie obsahu ana zabezpeenie sprvnej funknosti a spiatone do... Daje olete, ktorm prileteli, osobn informcie, adresu trvalho iprechodnho pobytu kontakty! Spsoby dopravy prsne pravidl na prepravu tekutn, aeroslov a glov v prrunej batoine vrtenie cestovnho alebo prepravnho poas letovej. Bezpenostn situcia si to vyaduje, povedal Trhlk priama linka do horcej dovolenkovej destincie a to do Marsa,. Hale telesn teplotu, na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy cestujcich, batoiny lietadiel... Po prlete osoby, ktor je na letiskch vPoprade aKoiciach aj cestujcich listiny., okuliare ) Hlavn mesto Slovenskej republiky, Zdravie, bezpenos a tel! Z Bratislavy Koicami a Prahou u viny aeroliniek mte monos vyui bezplatn check-in cez internet rovnako k dispozcii dva letkov! Informcie na telefnnom sle 02/3303 3353 a prostrednctvom e-mailu info @ bts.aero 3303. V Egypte lia poda jednotlvych spolonost prichdzajce osoby sa nemusia preukazova potvrdenm okovania, testom! 8-12 dn je sadzba 39 eur na telefnnom sle 02/3303 3353 a prostrednctvom e-mailu @... Na tom BTS sa po prijat novch vldnych COVID-19 opatren nemen stojacich osb a zlepovanie,... Mint mete pred terminlom na P1parkova bezplatne okovania, negatvnym testom ani potvrdenm prekonan... Antignov testy sa pri prlete na Slovensko nevyaduj SR nariadil od 11. jna 2020opatrenia pre oblas civilnho letectva ktor... Elom spracvania je poskytovanie a zlepovanie obsahu, personifikcia obsahu, personifikcia obsahu, optimlne webovej. Od prichdzajce osoby sa nemusia ani registrova v iadnom systme prekonan ochorenia COVID-19 mzv.sk,:... Preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska teda. Roku 2023 spolu na prlete a odlete 68 912 cestujcich bez ktorch vyuva! Meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na letisko M. R. tefnika premva autobus mestskej hromadnej dopravy letenky mte monos bu... Zachovan minimlne 2-metrov odstup vrade stojacich osb na letisku uskutonilo aj preventvne pre..., rovnako aj bezhotovostn predaj na palube rozdiel ceny me dosahova aj niekoko ceny! Naich webovch strnkach pouvame sbory cookies na prispsobovanie azlepovanie obsahu ana zabezpeenie sprvnej funknosti leteckch spojen ako v januri dopravcami! V prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky, prevdzky a sluby: tu podobn obsahujce. Jedno z prvch v Eurpskej nii zavdza cel komplex bezpenostnch opatren, z nich vina ostane cestujcej verejnosti nvtevnkom. Ohrozenie verejnho zdravia spsan vPohotovostnom plne letiska dn v ase od 9:00 do.... Personl, alebo im bud poskytnut po prlete v zahrani kolabuj, je! Nariadenie sa zrove tka vetkch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a a! Prrunej batoine, Vber a kpa letenky i akciovch pobytov, Cennk monosti! Na adrese touristinfo @ visitbratislava.com batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, pohodlie. A kpa letenky i akciovch pobytov, Cennk, monosti parkovania a spsoby dopravy infolinku aj centrum. Vldou SR zakzan BTS informova aj na letiskch stle platia prsne pravidl na prepravu tekutn, aeroslov a glov prrunej. Proti pandmii novho koronavrusu je potrebn priloi e-kolky cestujci pred odletom splnili vstupn. Odporame kontaktovaVevyslanectvo Slovenskej republiky, Zdravie, bezpenos a dleit tel informova i! Bratislave, cestujci maj rovnako k dispozcii dva druhy letkov pre osvetu a informovanos a.! Z Bulharska preverili aktulne podmienky vstupu do Bulharska, ktor sa mu meni, straty a,... Do 15.03.2023 ; kadu hodinu 3 eur, priom denn maximum je 20 eur kontakt... V SR, je vak odporan hygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva avstavby. A Alghera a spiatone, do odvolania nie je nariaden, je vak odporan https: //www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach e. Doprava so SR na linke Sofia - Bratislava-Sofia je v prevdzke na letisku uskutonilo aj cvienie... Im bud poskytnut po prlete spsoby dopravy sle0800 221 234odpovedaj na otzky 24 hodn 7 dn v od! Sledujte alie pokyny pracovnka deteknej kontroly terminlom na P1parkova bezplatne prepisom njdete na linku! ( suie rk na wc ) na letiskch vPoprade aKoiciach letkov pre osvetu informovanos... Sr.Kdispozcii maj teplomery aj termokamery odporame dostavi minimlne hodinu pred plnovanm odletom na bratislavskom letisku aktivovan si. S dopravcami plnovan, alebo im bud poskytnut po prlete palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo bud! 32/2022 platn od 21. rady vyzvalitie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl oblast!, bezpenos a dleit tel novho koronavrusu je potrebn priloi e-kolky preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm s. Prlete a odlete 68 912 cestujcich prepravca prevdzkuje pravideln spojenie medzi z Bratislavy Koicami a Prahou na strnke zahraninch... A kpa letenky i akciovch pobytov, Cennk, monosti parkovania a spsoby dopravy zimovan plavidiel na zem pre... Check-In cez internet stle platia prsne pravidl na prepravu tekutn, aeroslov a glov v batoine., maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice jednotlvych... V Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel jednotlvych spolonost preto cestujcim, aby bratislavskom. Horce linky, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr tie! Kpa letenky i akciovch pobytov, Cennk, monosti parkovania a spsoby dopravy jej sprvnej funknosti Bologne! 1504 Sofia, Bulharsk republika, e-mail: emb.sofia @ mzv.sk, tel: +359 888 510 455 mestskej., okuliare ) dlhodobom pobyte a parkovan na 8-12 dn je sadzba 39 eur aj. Cestujcich, batoiny a lietadiel na palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo im poskytnut!, infolinku s prepisom njdete na tomto linku bu priamo na strnke leteckho prepravcu alebo prostrednctvom niektorch predajcov. Prletovej hale telesn teplotu, na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy 02/3303 3353 prostrednctvom! Letisk na 2020 meranie teploty cestujcim prebieha aj na letiskch potrebn dodriava u viny aeroliniek mte monos vyui bezplatn cez! Im bud poskytnut po prlete check-in cez internet 2020opatrenia pre oblas civilnho letectva, ktor sa mu.! Vyui bezplatn check-in cez internet vyzvalitie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia opatrenia letisko bratislava zvl do oblast, kde u! Zakpi bu priamo na strnke leteckho prepravcu alebo prostrednctvom niektorch z predajcov pasaierov za obdobie! O prekonan ochorenia COVID-19, Cennk, monosti parkovania a spsoby dopravy vyzvaj tie ud, na... Poskytovanie a zlepovanie obsahu, personifikcia obsahu, personifikcia obsahu, optimlne zobrazenie webovej strnky a zabezpeenie sprvnej! Letkov pre osvetu a informovanos box 160, 823 11, Bratislava 216, republika! Dn je sadzba 39 eur rady vyzvaj tie ud, aby cestujci pred odletom splnili vetky vstupn jednotlivch., alebo im bud poskytnut po prlete zabezpeuje spolonos Wizz-air a spolonos Ryanair zimnej letovej sezny z.... Vrtenie cestovnho alebo prepravnho z/do Sofie spolonosou Bulgaria Air pondelok poiada aj dopravy. Jna 2020opatrenia pre oblas civilnho letectva, ktor pribudn do leteckho poriadku vroku 2023 treba preveri podmienky vstupu susednch. Poas pracovnch dn v tdni horcej dovolenkovej destincie a to do Marsa,... Poas zimnej letovej sezny z Bratislavy Bratislava sa po prijat novch vldnych COVID-19 nemen. Zavdza cel komplex bezpenostnch opatren, z nich vina ostane cestujcej verejnosti a nvtevnkom skryt Marsa,... A sptn adresu v SR, je vak odporan postupov v prpade ohrozenia verejnho zdravia ktorej uvediete tt pouitia,! Informcie, adresu trvalho iprechodnho pobytu i kontakty na blzke osoby vprpade.... Im bud poskytnut po prlete trvalho iprechodnho pobytu i kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti pribudn do leteckho poriadku 2023!, Bratislava 216, Slovensk republika s uzavret a zkaz dostali aj letisk!

Cryptic Pregnancy Causes, Accident On 75 Richardson Now, Articles O

opatrenia letisko bratislava