Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού:

Τράπεζα: EUROBANK, CYPRUS

Εταιρία: AT.M. SPORTS MANAGEMENT LTD

IBAN: CY10 0180 0003 0000 2001 0038 7034

Για ηλεκτρονική πληρωμή πιο κάτω:
Πληρωμή